Aktualności

Światłocienie

O historii Westerplatte, istocie przemocy i wojny opowiada 7 instalacji audiowizualnych przygotowanych przez zespół kilkudziesięciu artystów.

 ( zdj.A. Grabowska)

PRF