Aktualności

Leszek Możdżer w Centrum św. Jana

uświetnił swym koncertem Jubileusz 25-lecia Nadbałtyckiego Centrum Kultutry w Gdańsku.

PRF